Pomagamy

Jednym z elementów misji naszej firmy jest pomaganie potrzebującym.

W roku 2021 chcielibyśmy każdego miesiąca skupić się na jednej, wybranej Organizacji Non Profit lub Zbiórce Charytatywnej, wskazanej co miesiąc przez innego członka naszego zespołu.

👉Zgodnie z obietnicą naszej akcji POMAGAMY- w każdym kolejnym miesiącu wspieramy wybraną organizację charytatywną ❤️


W naszej akcji w sierpniu będziemy wspierać rehabilitację dla podopiecznej Fundacja Avalon
Jagody Krakowiak🎁

Inicjatorką tej zbiórki jest Dorota z naszego zespołu ❤️❤️❤️

Jagódka urodziła się 12 sierpnia 2015r. Zdiagnozowano u niej wadę mózgowia oraz rozległe wylewy dokomorowe...
Jagódka urodziła się 12 sierpnia 2015r. Zdiagnozowano u niej wadę mózgowia oraz rozległe wylewy dokomorowe. Rozpoznano bardzo rzadki zespół dysmorficzny uwarunkowany mutacją w genie COL4A1, (nie są znane dalsze rokowania rozwoju choroby). Efektem zmian w mózgu jest uszkodzenie narządu wzroku (niedowidzenie i zez zbieżny) oraz lekooporna forma padaczki (Zespół Westa). Ponadto zbyt wysokie napięcie mięśniowe i błędne sygnały płynące z mózgu powodują, że Jagódka bardzo wolno się rozwija. Nie siedzi, nie chodzi ani nie potrafi utrzymywać przedmiotów w obu rączkach. Praktycznie od urodzenia jest ona pod opieką wielu lekarzy specjalistów (w tym Centrum Zdrowia dziecka w Warszawie). Opóźnienie ruchowe oraz problemy ze wzrokiem są dla niej dużą przeszkodą w kontaktach z otoczeniem. Wymaga specjalistycznej pracy terapeutycznej (neurologopeda, psycholog, terapia wzroku) oraz bardzo intensywnej rehabilitacji. Jej mama walczy o poprawę jakości życia Jagódki oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w przyszłości. Szansą dla dziewczynki jest bardzo kosztowna eksperymentalna terapia komórkami macierzystymi.Bardzo serdecznie prosimy o wsparcie.

👉Pomagać można również indywidualnie poprzez darowizny na konto
nr 62 1600 1286 0003 0031 8642 6001 z dopiskiem na przelewie Krakowiak 5120

Fundacja Avalon
ul. Domaniewska 50A 02-672 Warszawa
Krs 0000270809

 


W lipcu będziemy wspierać funkcjonowanie Fundacji Dom w Łodzi, która prowadzi dom dziecka dla porzuconych, niepełnosprawnych dzieci.

„To bardzo wyjątkowe miejsce… dom dziecka – dom dla dzieci chorych i niepełnosprawnych. To nietypowe – na skalę kraju – miejsce, w którym ciężko chore i porzucone przez rodziców dzieci mają zapewnioną 

Zatrudniamy zespół doświadczonych specjalistów: pielęgniarki, pedagogów, psychologa, logopedę, fizjoterapeutę, pracownika socjalnego, którzy na co dzień pracują z naszymi dziećmi…”

Akcja w lipcu została wybrana przez Tomasza z naszego zespołu.


Czerwiec to pomoc skierowana do Fundacji Cancer Fighters, pomagająca dzieciom w walce z chorobą nowotworową. Na ten szczytny cel udało nam się uzbierać 11748 zł. Dziękujemy 😍

 

W maju nasza darowizna ma zbiórkę na leczenie dla Lidii Zachary wyniosła 12430 zł Dziękujemy❤️❤️❤️❤️❤️

Kwietniowa sprzedaż pozwoliła nam na przekazanie kwoty 13617zł na rzecz zbiórki dla Ignacego, podopiecznego Fundacji Słoneczko 🤩🙏😍

 

 

Dzięki Waszym zakupom w marcu - Stowarzyszenie Piękne Anioły otrzymało od nas wsparcie w kwocie 15143,21zł.

 

 Dzięki Wam udało nam się wesprzeć Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie kwotą 12357zł❤️❤️❤️❤️ Z serca dziękujemy 

 

Dzięki Waszym zakupom 31.01 na WOŚP przekazaliśmy aż 21617,88 zł - Dziękujemy bardzo ❤️

 

 

,

 

W styczniu, zgodnie z życzeniem Darka z działu graficznego 31.01.2020 - 100% dochodu ze sprzedaży w tym dniu przekazaliśmy na 29 FINAŁ WOŚP - Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

 

Dzięki Wam udało się uzbierać kwotę 21 617,88 zł❤️❤️❤️ Dziękujemy 😍